Musik och skapande

Barnkörer, skaparverkstad och annan kreativ verksamhet för barn 6-10 år.

Hössna församling

Musik- och skaparverkstad

För åldrarna 6-10 år. Vi sjunger, spelar drama, dansar och målar. En del aktiviteter är utomhus i den fina prästgårdsparken.
Hössna prästgård, måndagar direkt efter skolan. Start vecka 36.
Ledare: Anna Lundgren, 0321-283 38

Timmele församling

Minicilla

Barnkör för åldrarna 6-8 år.
Timmele församlingshem, torsdagar 14.00-14.45


Ceciliakören

Barnkör för åldrarna 9-14 år.
Timmele församlingshem, torsdagar 16.00-17.00

Konstgrupp

För barn från 6-14 år. Start v.35.
Timmele församlingshem, torsdagar  15.00-16.00
Ledare: Anna Lundgren, 0321-283 38

Ulricehamns församling

Skaparverkstán och kör

För åk 1-3. Denna grupp är i två delar - Skaparverkstán och körgruppen. Här kombineras bild och form med sång och musik. 

Skaparverkstán
Församlingsgården, onsdagar 13.30-14.45 
Ledare: Anita Ragnarsson och Anette Andersson, 0321-283 32

Körgruppen 
Församlingsgården, onsdagar 15.00-16.00
Ledare: Mikael Ryde, 0321-283 14, Anette Andersson, 0321-283 32

Mariakören

Barnkör för åldern Åk 4-7. Mariakören börjar direkt efter skolan och det serveras därför mellanmål innan sången börjar. Förutom körsången dramatiserar kören och gör små musikaler.
Församlingsgården, torsdagar 15.00-16.00
Ledare: Ann-Catrin Johansson, 0321-283 12, Anette Andersson, 0321-283 32

Åsundens församling

Sjung och skapa

Sång blandas med skapande verksamhet. Träffarna sker efter skolan och börjar därför med mellanmål. Mellanmålet faktureras.
Tvärreds församlingshem, onsdagar
Förskoleklass-Åk3 13.15-15.00
Ledare: Monica Johansson, 0321-283 15