Musik och skapande

Barnkörer, skaparverkstad och annan kreativ verksamhet för barn 6-10 år.

Hössna församling

På grund av de nya rekomendationerna som kom 21 februari så pausas all barn- och ungdomsverksamhet fram till vecka 10. Detta kan komma att förlängas vid behov.

Musik- och skaparverkstad

För åldrarna 6-10 år. Vi sjunger, spelar drama, dansar och målar. En del aktiviteter är utomhus i den fina prästgårdsparken.
Hössna prästgård, måndagar direkt efter skolan. Start vecka 36.
Ledare: Anna Lundgren, 0321-283 38

Timmele församling

På grund av de nya rekomendationerna som kom 21 februari så pausas all barn- och ungdomsverksamhet fram till vecka 10. Detta kan komma att förlängas vid behov.

Minicilla

Barnkör för åldrarna 6-8 år.
Timmele församlingshem, torsdagar 14.00-14.45


Ceciliakören

Barnkör för åldrarna 9-14 år.
Timmele församlingshem, torsdagar 16.00-17.00

Konstgrupp

För barn från 6-14 år. Start v.35.
Timmele församlingshem, torsdagar  15.00-16.00
Ledare: Anna Lundgren, 0321-283 38

Ulricehamns församling

På grund av de nya rekomendationerna som kom 21 februari så pausas all barn- och ungdomsverksamhet fram till vecka 10. Detta kan komma att förlängas vid behov.

Skaparverkstán och kör

För åk 1-3. Denna grupp är i två delar - Skaparverkstán och körgruppen. Här kombineras bild och form med sång och musik. 

Skaparverkstán
Församlingsgården, onsdagar 13.30-14.45 
Ledare: Anita Ragnarsson och Anette Andersson, 0321-283 32

Körgruppen 
Församlingsgården, onsdagar 15.00-16.00
Ledare: Mikael Ryde, 0321-283 14, Anette Andersson, 0321-283 32

Mariakören

Barnkör för åldern Åk 4-7. Mariakören börjar direkt efter skolan och det serveras därför mellanmål innan sången börjar. Förutom körsången dramatiserar kören och gör små musikaler.
Församlingsgården, torsdagar 15.00-16.00
Ledare: Ann-Catrin Johansson, 0321-283 12, Anette Andersson, 0321-283 32

Åsundens församling

På grund av de nya rekomendationerna som kom 21 februari så pausas all barn- och ungdomsverksamhet fram till vecka 10. Detta kan komma att förlängas vid behov.

Sjung och skapa

Sång blandas med skapande verksamhet. Träffarna sker efter skolan och börjar därför med mellanmål. Mellanmålet faktureras.
Tvärreds församlingshem, onsdagar
Förskoleklass-Åk3 13.15-15.00
Ledare: Monica Johansson, 0321-283 15