Gravskötsel

Kyrkogårdarna ska vara värdiga och pietetsfulla viloplatser för våra avlidna nära och kära. De ska dessutom vara rogivande för möten och eftertanke.

Psalmens ord "tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång" (Sv ps 297), påminner om de generationer bybor som fått sin sista vila på kyrkogården.

Alla gravar ska vårdas. En vacker miljö underlättar för sinnet i sorgens stund. Antingen utför man arbetet själv eller så kan kyrkogårdsförvaltningen erbjuda skötsel mot en viss avgift.

Kyrkogårdsförvaltningen har mångårig erfarenhet av att vårda och sköta gravarna på kyrkogårdarna inom pastoratet. Vi erbjuder våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med gravskötsel på våra kyrkogårdar. Tre avtalsformer för gravskötsel finns. Du kan välja mellan ettårs- eller treårsavtal samt avräkningsavtal, det vill säga valfritt antal år om högst 25 år. Inom avtalen kan du välja skötselns omfattning.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du vill teckna skötselavtal eller har fler frågor.

Förutom gravskötsel enligt prislistan kan kyrkogårdsförvaltningen även hjälpa till med bland annat rengöring av gravsten, igenläggning av planteringsyta, grusning av gravplats och justering av gravvård.

Gräsputs kring sten och rabatt

Begravningslagen styr vad avgiften får användas till. Där framgår också att gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det inkluderar även gräsytor och gräsputs intill gravsten och rabatt. Det innebär att begravningsavgiften inte får bekosta skötsel av enskilda gravplatser. Kyrkogårdsförvaltningen utför därför inte någon generell gräsputs sedan år 2013.

De gravar där ett skötselavtal finns tecknat ingår gräsputs ingår i skötselavtalet. För övriga erbjuds tjänsten till en kostnad.

Skillnaden mellan gravskötsel och skötsel av allmänna ytor har varit flytande fram till år 2000, men i samband med relationsändringen (Svenska kyrkan och staten) 1 januari 2000, infördes en kyrkoavgift och en begravningsavgift. Begravningsavgiften betalas av samtliga folkbokförda och skattskyldiga personer i Sverige. Syftet med begravningsavgiften är att finansiera begravningsverksamheten som är en statlig angelägenhet som Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att handha. Kyrkoavgiften ska bekosta församlingsverksamheten och betalas därför endast av medlemmarna i Svenska kyrkan.