Söka medel

Vi kan hjälpa dig att söka ekonomiska bidrag från fonder.

Vi kan hjälpa dig att söka ekonomiska bidrag från fonder. Kontakta någon av diakonerna för att få blanketter till ansökan.

Fonderna Vilan och Humanfonden tar löpande emot ansökningar. Ytterligare några fonder finns.

Diakoner