Syföreningar

Det finns ett flertal syföreningar i pastoratet

Timmele församling

Församlingshemskretsen

Träffas i Timmele församlingshem, torsdag ojämna veckor kl. 15:00-17:00
Ansvarig: Inger Mellåker.

Gruppen arbetar främst med och för församlingshemmet, men också med diakoni och för Svenska kyrkans internationella arbete.

Redvägs församling

Syföreningar finns i Kölingared och i Kölaby. De träffas vissa onsdagar i respektive församlingshem.

För mer information,kontakta

Majlis Johansson, 0515-910 75 (Kölingared)

Ulla-Britt Andrén, 0515-513 44 (Kölaby)

Åsundens församling

Påbo kyrkliga syförening

Ansvarig: Lena Benjaminsson

Grönahögs kyrkliga syförening

Ansvarig: Lena Benjaminsson