Musslan

Stödgrupp för barn och ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem, är beroende av andra droger eller har en psykisk sjukdom.

Musslan är en stödgrupp för barn och ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem, är beroende av andra droger eller har en psykisk sjukdom.

Du är inte ensam! Det finns många som har det som du.

Om en i familjen är beroende av alkohol, andra droger eller en psykisk sjukdom, påverkas alla i familjen. Särskilt barnen.

Musslangruppen

I Musslangruppen pratar man om och delar med sig av sina erfarenheter. Det är också tid för fika, lek, skapande och dramatisering.

I en Musslangrupp ska man...

  • upptäcka att man inte är ensam och få en chans att prata med någon i samma situation.
  • förstå att det inte är ens eget fel när en förälder eller annan vuxen dricker alkohol, använder droger eller har en psykisk sjukdom.
  • få en möjlighet att visa vad man känner och dela med sig av sina tankar.
  • känna att man är unik och viktig.
  • bli så stark att man kan säga nej till något man inte vill.
  • få kunskap om alkohol, droger, beroende och psykisk sjukdom.

De som arbetar med Musslan har tystnadsplikt. Gruppen har också som en regel för barnen och tonåringarna att det som sägs i gruppen stannar där.

I Musslan används material från UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO) och Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund). Anette Andersson och Inger Mellåker är utbildade i IOGT NTOs barnorganisation Junis.

 

Hur ofta ses Musslangruppen?

En Musslangrupp träffas 90 minuter en eftermiddag i veckan ungefär 10 gånger. Varje träff handlar om hur det är att vara barn eller tonåring i en familj där någon vuxen är beroende av alkohol, andra droger eller har en psykisk sjukdom.

Träffarna har olika teman. Några av dem är Att ha en förälder eller nära anhörig som dricker för mycket, Jag och min familj, Min vardag och mitt nätverk, Känslor.