Musik

I våra församlingar kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på musikgudstjänst.

Kyrkomusiken tillhör vårt gemensamma levande kulturarv. Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Sånger och psalmer tolkar livet och tron. Musiken är en gåva till oss människor från Gud.

Musiker