Foto: Johannes Frandsen

Babysång

Församlingsgården i Ulricehamn

Nu är det sommaruppehåll!
Babysång startar igen 7 september

Här samlas vi, med de små för att sjunga och röra oss till musik.

Var?
Församlingsgårdens stora sal i Ulricehamn. Ingång från Storgatan.

När?
Onsdagar 10:00–12:00

Anmäl dig här

 Babysång är ett tillfälle för dig som är föräldraledig att få njuta av sång, musik och rytmik tillsammans med ditt barn. Gemenskapen tillsammans med andra föräldrar och barn gör det ännu roligare. Musik tillsammans med text, rim och rörelser stimulerar alla sinnen såväl som motoriken och språket.

Verksamheten är gratis och vi fikar tillsammans för självkostnadspris!

Antalet platser är begränsat.

Ledare
Emma Boehm

Har du frågor?
Kontakta Anette Andersson anette.m.andersson@svenskakyrkan.se 070-531 24 89.