Hössna församlingsråd

Mandatperiod 2022-2025

Församlingsrådet i Hössna består av fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare.

Ledamöter
Gunilla Aronsson Larsson
Jan Oscar Jansson
Ingela Holmgren
Gunnel Karlsson
Charlotta Nilsson

Ersättare
Malin Holm Larsson
Elin Thelander
Carola Wiberg
Maja Hellqvist