Hössna församlingsråd

Mandatperiod 2018-2021

Församlingsrådet i Hössna består av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare samt kyrkoherden.

Ledamöter
Gunilla Aronsson Larsson
Maja Hellqvist
Roland Boman
Jan Oscar Jansson
Doris Gunterberg
Beatrice Yngvesson, komminister

Ersättare
Charlotta Nilsson
Elin Thelander
Malin Holm Larsson