Foto: Christer Andersson

Timmele församling

Timmele församling

I Timmele församling finns Timmele kyrka och Timmele församlingshem. I församlingshemmet pågår olika verksamheter. Det går också att hyra för exempelvis dopfester, minnesstunder med mera. 

Personal i Timmele/Södra Ving och Hällstads församlingar

Inger Mellåker, områdeschef/diakon. 0321-17 130
Åsa Jockisch, präst. 0321-17 131
Anders Nilsson, präst. 0321-17 132
Christer Andersson, församlingspedagog. 0321-17 133
Pija Andersson, barn/ungdom. 0321-17 134
Anne Davidsson, barn/ungdom. 0321-17 135
Nilika Lundell, barn/ungdom. 0321-17 136
Elaine Sigfridsson, barn. 0321-17 137
Emma Boehm, musiker (föräldrarledig). 0321-17 138
Jimmy Sjölund, musiker. 0321-17 139
Arne Gunnarsson, musiker. 0321-17 100
Maria Claesson, arbetsledande vaktmästare. 0321-17 140
Jan Barck, vaktmästare. 0321-17 141
Malin Johansson, vaktmästare. 0321-17 142
Peter Thorné, vaktmästare. 0321-17 143

 

 

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Vuxenkörer

Gospelkör, damkör, kyrkokörer, kör för daglediga - vad passar dig?