Timmele kyrka

Timmele kyrka

Till Timmele kyrkas dyrgripar hör nattvardskalken från 1383. På foten är den smyckad med gjutna bilder av den korsfäste samt av Maria och apostlarna. Där finns också inskriften "Ave Maria, ora" – ”Var hälsad Maria, bed (för oss)”. Kalken används fortfarande och är troligen den äldsta, i bruk varande, i landet.

På kyrkans södra vägg mitt emot predikstolen finns en minnestavla över prosten Ullenius och hans maka. Ute på kyrkogården finns flera starkt nedslitna gravstenar från 1600-talet samt sju s.k. svampstenar från samma århundrade. Vidare finns en stavkorshäll från 1100-talet.

Klockstapeln, med sina två klockor, är uppförd 1915. Den gamla stapeln och klockorna totalförstördes vid en brand, orsakad av blixtnedslag, den 2 december 1914.
Orgeln, som är den fjärde i ordningen, är mekanisk med tolv stämmor, två manualer och pedal. Den är från 1971. Den första byggdes i början av 1870-talet.
Dopfunten i kalksten är från 1985, men dopskålen i silver av betydligt äldre datum.

Predikstolen är från 1886 med sniderier av snickaren J .F. Carlsson, Kroken.
Den senaste stora restaureringen och tillbyggnaden av kyrkan ägde rum 1989-1990. På västra gaveln gjordes en tillbyggnad något smalare och lägre än själva kyrkan. Där inreddes i första våningen ett mindre samlingsrum och en monter för gamla föremål och i övre våningen ett övningsrum för körer. Golvet i koret lades om, ett gammalt halvcirkelformat altare i sten från 1798 togs fram och framför detta placerades ett nytt altarbord i trä. De tredelade fönstren bakom altartavlan öppnades åter. Den vackra nyrenoverade kyrkan återinvigdes annandag påsk 1990.

År 1798 revs det betydligt smalare medeltida koret och ersattes av ett kor, som märkligt nog är något bredare än långhuset. Samtidigt tillkom de tre höga korfönstren.
Restaureringar under de två senaste århundradena har på olika sätt satt sin prägel på kyrkorummet. Framförallt gäller detta korpartiet. När kyrkan år 1954, genom donation, fick den nya altartavlan, igenmurades de tre altarfönstren på insidan. Samtidigt byggdes ett nytt stenaltare. Altartavlan, med formen av ett tredelat altarskåp, är målat av den kände konstnären Bo Beskow och återger scener ur Jesu liv.
Bilderna på läktarbröstet var länge övermålade, men framtogs vid en renovering 1929. Förutom Kristus, "Salvator mundi", finns där de fyra evangelisterna samt Paulus, Petrus, Simon, Bartolomeus och Filippus.

Timmele kyrka är, till sina äldsta delar, från mitten av 1100-talet och tillkom efter mer än en hundraårig intensiv missionsperiod. Det tympanon och de två ansiktsmasker, som finns i vapenhusets inre portal, har möjliggjort en datering av stenkyrkan till runt år 1150. Troligen fanns det dock en träkyrka, kanske en stavkyrka, redan från början av 1000-talet.
Kyrkan har senare tillbyggts åt både öster och väster. Kyrkans långhus är oförändrat sedan den ursprungliga byggnadstiden. Omkring år 1550 tillbyggdes åt väster den så kallade bakkyrkan som ersättning för de två annexkyrkorna i Bjättlunda och Vång, som då raserades.

Adress
Timmelevägen, 523 92 Timmele