Begravning - att ta farväl

Det är en svår situation när någon som står en nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs man inför en rad praktiska frågor.

Begravningslagen i sin helhet kan läsas på riksdagens hemsida

Skriften om begravning på svenska och flera andra språk hittar du här

Information från myndigheten för stöd till trossamfund

Många saker som kan vara bra att veta om begravningar återfinns i häftet ”Vad får jag för min begravningsavgift”, som kan hämtas kostnadsfritt på kyrkogårdsexpeditionen i Vist. För ytterligare information om begravningsalternativen kontakta kyrkogårdsexpeditionen, 0321-17 100.

Olika begravningsformer

I Ulricehamns pastorat finns det tre olika alternativ att välja mellan när det gäller själva gravsättningen.

Gemensam gravplats
Om man väljer en gravsättning i någon av de gemensamma gravplatserna, tillkomer kostnader i samband med en gravsättning. Kostnaden är för namnbricka inklusive namn, del av gravmonument samt skötsel.
En gemensam gravplats påminner i viss mån om minneslunden. Här får dock anhöriga själva utse gravplats samt välja en sten i gravmunumentet där namnplatta placeras. Liksom i minneslunden kan endast aska gravsättas här. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om planteringen. Blommor och ljus placeras på anvisad plats.

Minneslund
Minneslunden är helt anonym. Det finns ingen gravsten eller namnplatta och anhöriga deltar inte vid gravsättningen. Stoftet grävs ner på anonym plats inom lunden. Kyrkogårdsförvaltningen sköter planteringen, men det finns möjlighet att tända ljus och ställa blommor i vas på anvisad plats. Minneslund finns på Vists kyrkogård, Gällstads kyrkogård, Hällstads kyrkogård och Möne kyrkogård. Då inget minnesmärke över den avlidne får uppföras här är denna begravningsform kostnadsfri.

Egen gravplats
En enskild plats för gravsättning av kista eller urna. När en ny grav tas i bruk utses en gravrättsinnehavare som har gravrätt till platsen och får sätta upp en gravsten. På kyrkogårdarna finns olika områden för stående respektive liggande gravstenar. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får gravsättas. Det är även gravrättsinnehavarens skyldighet att tillse så graven ser vårdad ut.

Att planera en begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Samtalsmottagning

i Ulricehamnsbygden.

Sorg

När man mister någon närstående kan det vara gott att få tala enskilt eller med andra som är i en liknande livssituation.