Foto: Sven-Erik Falk

Mötesplatser i Åsunden

Café Åsunden

Måndagar 10:00-12:00 I Gällstads och Södra Säms kyrka
Fika, gemenskap och andakt