Historik om Voiprojektet

2004
• Voi-projektet startas av Britt och Jan-Åke Thorell.
• Bogesundsskolan frågar om det finns något projekt som man kan stödja i Kenya
• Efter samråd med kyrkan i Kenya bestämmer sig Bogesundsskolan för att stödja 10 föräldralösa barn i Voi.
• Fyra elever på Tingsholmsgymnasiet har ett projektarbete om AIDS och samlar in pengar till Voi

2005
• Bogesundsskolan skänker pengarna från den internationella kvällen i mars till arbetet i Voi (något som skolan fortsatt med även följande år)
• Tre tingsholmselever, samt fem personer från EFS besöker Voi i månadsskiftet april/maj
• Ett hus (Bogesunds House) köps in och utrustas för att användas som ett resurscenter i Voi. En vakt och en husmor anställs.
• EFS och Svenska Kyrkan tillsätter en gemensam arbetsgrupp som ska samordna utbytet

2006
• Tre personer från Voi besöker Ulricehamn i tre veckor för att informera om arbetet i Voi. Studieförbundet Sensus bidrar med 40,000 kr. Kyrkorna står för resten.
• En skolfond börjar byggas upp för att trygga barnens skolgång

2007
• 14 personer besöker Voi i november, bland annat fyra lärare från Bogesundsskolan och en lärare från Tvärred.
• En skola i en massajby utanför Voi får bidrag för att bli färdigbyggd
• En ny byggnad, samt vattentank och extra toaletter uppförs i Voi för att rymma en förskola med 40 barn

2008
• Förskolan i Bogesunds House startar med knappt 20 barn och en anställd förskollärare.
• Ytterligare en resa från Ulricehamn arrangeras till Voi.
• Lydia Wughanga anställs som föreståndare för programmet
• Diskussionerna om att köpa ett markområde i utkanten av Voi startar.
• En delegation från Ulricehamns kommun besöker Voi för att utreda möjligheterna till ett kommunaltpartnerskap.
• Flickan Carlos får en benprotes som tillverkats på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.
• Årets julklapp: en get

2009
• Ytterligare två resor arrangeras till Voi, en med bland annat lärare från Bogesundsskolan, och en med företaget Bolon
• Jenny Thilander och Emelie Arkenfjärd jobbar är volontärer i Voi under tre månader
• Arbetet med minnesböcker till barnen initieras
• Getter delas ut till de föräldralösa barnen och deras vårdnadshavare
• Bogesunds House får en tillbyggnad (kontor)
• Förskolan utökas till två avdelningar och ytterligare en förskollärare anställs
• Manase Mkofira besöker Ulricehamn i samband med ett besök i Skåne
• Ett 16 000 kvadratmeter stort markområde i utkanten av Voi köps in
• Rotary i Ulricehamn har en stor artistgala i Ulricehamn till förmån för arbetet i Voi
• Årets julklapp: en stolpe i staketet eller ett träd på farmen

2010
• Antalet barn i programmet har ökat till närmare 30
• Flera resor arrangeras till Voi, både i privat regi och i Voi-projektets regi
• Arbetet med inhägnaden av den blivande farmen är färdigt
• Ett personigt fadderbarnsprogram startar
• Ätradalsskolan, Ulrikaskolan och Gällstads skola engagerar sig i projektet
• Planerna på att utveckla farmen till ett kunskaps- och utvecklingscenter tar form och en speciell projektgrupp tillsätts.
• Lydia besöker Ulricehamn tillsammans med Samuel från byn Kisemenyi
• Artisten Jenny Berggren blir officiellt ambassadör för Voi-projektet
• En hydrogeologisk undersökning görs på farmen, men ändå misslyckas borrningen efter vatten
• Årets julkapp: en hantverkare på farmen – eller ett silversmycke

2011
• Flera resor arrangeras till Voi
• Planerna för ett kunskaps- och utvecklingscentrum på farmen börjar ta form
• En speciell projektgrupp tillsätts för detta
• Insamlingen ”En sten från hjärtat” startar
• Sponsorprogrammet ”The Big Five” startar
• Vattnet kommer till farmen, vattenledningar, vattentorn och dammar är klara
• Antalen barn i programmet har ökat till 40

2012
• Bygg gruppen besöker Voi
• En arkitekt i Nairobi anlitas
• Insamlingen till bygget tar fart
• Beatrice Waleghwa börjar på universitetet
• Voi Magasinet ges ut i hela Ulricehamn
• Alla barn i programmet gör en utflykt till Mombasa
• Ritningar tas fram för hela området. Gästhus, kök/kontor och matsal detaljplaneras
• Bygglov och tillstånd blir klara för bygget

2013
• Totalentreprenör för bygget utses efter ett anbudsförfarande
• Byggstart för gästhus kök/kontor och matsal
• Mikrolån ger vårdnadshavare möjlighet till inkomstbringande projekt
• Gästhuset invigs i november
• Antalet barn har ökat till 43

2014
• Antal inskrivna barn har ökat till 50.
• Två nya byar ansluts: Ngambenyi och Wangala.
• Tre dagars läger på farmen för första gången.
• 30 solenergilampor delas ut till barnen
• Extra skolundervisning på loven ges för att förbättra skolresultat.
• Lydia, Beatrice och Manase är på besök i Ulricehamn.

2015
• Thomas anställs som assisterande koordinator.
• Två familjer får nya hus byggda.
• Lekplatsen på farmen invigs i samband med ett läger för barnen.
• Linnea och Matilda är volontärer i projeket under 3 månader.
• Bibelskola startar på farmen.
• Voi-loppet går av stapeln i Ulricehamn och inbringar 375 000 kr.
• Ny fadderresa i november.

2016
• Inskrivna barn ökar till 65.
• Utflykt till Tsavo nationalpark med barnen.
• Lydia slutar under hösten efter 8 år som koordinator och Thomas tar vid.
• Växhuset byggs på farmen och vårdnadshavarna utbildas i växthusodling.
• Volontärarbete på farmen för barn som varit med i programmet men nu är vuxna.
• Beatrice gör praktik i Ulricehamn under 3 månder på hotellet och turistbyrån.

2017
• Jan-Åke Thorell, grundare av projektet lämnar styrgruppen.
• Beatrice börjar på Linnéuniversitet i Kalmar.

2018
• Seminarie i alla byarna kring HIV och aids.
• Utflykt till Mombasa för barnen.
• Paul är färdig bilmekaniker och arbetar på en verkstad i Voi. Amina arbetar på en restaurang. Everline arbetar i en salong. Mrata är lärare på en skola i Garissa. Alla tack vare utbildningar som projektet har bekostat.
• Ny fadderresa i november.
• Fridas 10:e julkonsert inbringas en rekordkollekt.
• Förskoleverksamheten på Bogesunds house upphör p.g.a. nya regler.

2019
• Projektet stödjer nu 65 barn och deras familjer.
• Budget ca 400 000 kr per år.
• 110 faddrar som månadsvis skänker valfri summa.
• Thomas och Mary på besök i Ulricehamn i september.
• Nytt getprojekt startar
• Carlos får sin tredje benprotes som är tillverkad på SÄS av Linus.
• Tjejseminarium på gästhuset
• Ett nytt hus byggs och ett annat renoveras.

2020 

Beatrice och Katalina, två tjejer från Ulricehamn, besökte projektet under februari och spelade in en informativ film om projektet som finns tillgänglig på YouTube. 

När pandemin slog till var projektet extra värdefullt som då kunde stötta familjerna med att köpa in de hygienpaket som regeringen krävde att alla skulle ha tillgång till. Under året hjälpte projektet också till med extra matpaket till alla familjer, stöd till familjer som for extra illa av att skolorna hölls stängda, byggde två nya hus och anordnade covid-anpassade sammankomster för barnen i olika åldrar under året. Nio nya barn skrevs in i projektet under året.

2021

  • Fortsatt 65 föräldralösa barn som får stöd av projektet. 5 nya barn skrivs in i programmet under året.
  • Skolorna öppnar upp igen och det ”förlorade” skolåret 2020 (pga pandemin) ska läsas in samtidigt som årets årskurs också ska fullföljas.
  • Läger på gästhuset för alla barn men i två olika omgångar uppdelat i åldersgrupper. Utbildning och safari för alla.
  • Seminarium/utbildning för vårdnadshavarna arrangeras också på gästhuset under året.
  • 200 kg apelsiner skördas på tomten vid gästhuset och fördelas ut till alla familjer ihop med ett extra matpaket.
  • Fler getter delas ut till nya familjer och andra i behov.

Verksamhetsberättelser

2009 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022