Kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Ulricehamns pastorat har 30 kyrkogårdar, alla med lite olika karaktär och sin egen historia.

Välkommen till våra kyrkogårdar. Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

På sidorna nedan kan du läsa mer om våra olika kyrkogårdar.

Kyrkogård Hällstads församling

Hällstads kyrkogård

Kyrkogårdar i Södra Vings församling

Fänneslunda-Grovare kyrkogård

Härnas kyrkogård

Kärråkras kyrkogård

Murums kyrkogård

Möne kyrkogård

Södra Vings kyrkogård

Södra Vångas kyrkogård

Varnums kyrkogård

Kyrkogårdarnas kulturhistoria

En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kontaktuppgifter till alla anställda på Kyrkogårdsförvaltningen.