Knätte kyrkogård

Knätte kyrkogård

Knätte socken ligger i övre Ätradalen ca 15 kilometer nordost om Ulricehamn. 

kyrkogårdens utvidgning anlades sannolikt kring sekelskiftet 1900 eller under decennier därefter.

kyrkogårdens relation till omgivningen

Knätte kyrkby är belägen vid en bro över Ätran där vägarna från Böne, Liared och Ulricehamn går samman.

avgränsning

Knätte kyrka ligger med koret åt öster i ett centralt krönläge på den oregelbundet sexkantiga kyrkogården. I sydost är en kvadratisk utvidgning från 1900-talet. Kyrkogården är omgärdad av kallmurad stödmur som i sydväst är terrasserad i två avsatser. Väster om entrén mot nordväst höjer sig stödmuren över kyrkogårdens marknivå i några meter. En trappa av sten leder upp från landsvägen mot entrén i nordväst.

Innanför muren löper en trädkrans av lind, lönn och björk.

Kyrkogården har två entréer, i nordväst med grindstolpar i sten och en smidd pargrind från början av 1900-talet och en grind- och stolplös entré till utvidgningen i sydost. Utvidgningen har en entré i det södra hörnet med fyrsidiga grindstolpar i granit och smidd pargrind i järn. Gränsen mellan kyrkogården och utvidgningen mot söder har en entré i form av en galvaniserad järntrappa.

kyrkogårdens disposition

Kyrkogården och utvidgningens gravvårdar är indelade i sex kvarter, A-F.

Kulturinventering Knätte kyrkogård