Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där den avlidnes aska gravsätts inom ett gemensamt område.

Gravsättning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Det finns ingen gravsten eller namnplatta som visar var den avlidne är gravsatt.

Gravsättning i minneslunden kan endast ske under växtperioden. Kyrkogårdsförvaltningen sköter planteringen, men besökare får smycka med snittblommor och ljus på den särskilda plats som kyrkogårdsförvaltingen anvisar.

Minneslund finns på Vists kyrkogård och Gällstads kyrkogård.  Då inget minnesmärke över den avlidne får uppföras här är den här begravningsformen kostnadsfri.

Av erfarenhet vet man att valet av minneslund ibland ifrågasätts i efterhand. Därför är det särskilt viktigt att värdera fördelar och nackdelar när man väljer minneslund som gravplats.