Foto: Magnus Aronson

Veckokonfirmander i Timmele

2024/2025

Hössna, Hällstad, Södra Ving, Redväg, Timmele

Två olika grupper träffas på tisdag respektive onsdag, 15:30-17:30 (man 
kommer direkt efter skolan) Tisdagsgruppen passar extra bra för dig som 
bor i Hössnadelen eftersom vi kommer att ha konfirmationen i Hössna 
kyrka.


Informationskväll
Tisdagsgruppen 3 september 18:30 i Timmele församlingshem
Onsdagsgruppen 4 september 18:30 i Timmele församlingshem

Första konfaträffen
Tisdagsgruppen 10 september i Timmele församlingshem
Onsdagsgruppen 11 september i Timmele församlingshem

Konfirmation
Tisdagsgruppen 3 maj 2025
Onsdagsgruppen 10 maj 2025

Ledare
Åsa Jockisch, präst. Christer Andersson, församlingspedagog. Elaine Sigfridsson, fritidsledare.

Frågor?
Kontakta Christer Andersson, 070-358 37 70
christer.andersson4@svenskakyrkan.se