Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sorg

När man mister någon närstående kan det vara gott att få tala enskilt eller med andra som är i en liknande livssituation.

Samtalsmottagning

i Ulricehamnsbygden.

Själavårdssamtal

Har du behov av att prata med någon? Våra präster och diakoner finns för dig.