Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sorg

När man mister någon närstående kan det vara gott att få tala enskilt eller med andra som är i en liknande livssituation.