Fira gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor och församlingshem. Här berättar vi mer om församlingarnas olika gudstjänster.

Mässa

Mässa, eller högmässa, kallas en gudstjänst som innehåller nattvardsfirande. Ordet kommer av latinets missa som betyder "utsändning".

Hur ofta mässa firas varierar mellan våra församlingar. I Ulricehamns kyrka är det mässa varje sön- och helgdag året runt, förutom på Långfredagen.

Gudstjänst

Gudstjänst utan nattvard kallades tidigare för högmässogudstjänst. En gudstjänst innehåller alltid inledningsord, bön om förlåtelse, bibelläsningar, predikan, bön, sånger och psalmer. Gudstjänstens grundutformning är densamma i alla församlingar inom Svenska kyrkan.

Familjegudstjänst

Vi firar regelbundet familjegudstjänster. Det är en enklare gudstjänst anpassad för barn men innehåller samma moment som en vanlig gudstjänst.

Musikgudstjänst

En musikgudstjänst är en gudstjänst där musiken är det bärande elementet. Utformningen kan variera men i regel ingår också någon bibelläsning, en kortare betraktelse och bön.

Sinnesromässa - Ulricehamns kyrka

Med utgångspunkt i sinnesrobönen firas denna mässa två fredagar i månaden i Ulricehamns kyrka. Sinnesromässan är en mycket enkel och avskalad gudstjänst med nattvard (avalkoholiserat vin), inspirerad av Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Varje gudstjänst innehåller en kort meditation över ett bestämt tema. Musik har en given plats, liksom tystnaden och bönen, såväl den gemensamma som den enskilda. Sinnesromässan ger möjlighet att för en stund stanna upp och reflektera över livet. Vad är det som ger oss sinnesro?

  • Sinnesro är mer än lugn och ro.
  • Sinnesro kan vi finna i brottningen med livet, när vi gör upp med destruktiva krafter i tillvaron.
  • Sinnesro är att låta sig bli berörd genom att med öppna sinnen se hur livet verkligen är.
  • Sinnesro kan vi finna när vi inser vad som bygger upp, är gott och ger mening i livet.
  • Sinnesro är att låta våra tankar få en chans att ändra riktning, se nya möjligheter och perspektiv i livet. (läs vidare i Bibeln i Romarbrevet kapitel 12)