Pastoratstidningen Kyrkbacken

Pastoratstidning för Hällstads, Hössna, Redvägs, Södra Vings,Timmele, Ulricehamns och Åsundens församling.

Kyrkbacken är en registrerad tidsskrift och utkommer med 4 nr per år. Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut till alla hushåll inom pastoratets geografiska gränser (Ulricehamns kommun)

Ansvarig utgivare

Carolina Davidson, kyrkoherde
carolina.davidson@svenskakyrkan.se

Redaktör

Jenny Nyberg, kommunikatör
jenny.nyberg@svenskakyrkan.se