Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingstidningen Kyrkbacken

Församlingstidning för Hössna, Timmele, Ulricehamns och Åsundens församlingar.

Vår tidning Kyrkbacken är en registrerad tidsskrift och utkommer med 4-5 nr per år. Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut till alla hushåll inom pastoratets geografiska gränser.