Pastoratstidningen Kyrkbacken

Pastoratstidning för Hössna, Timmele, Ulricehamns och Åsundens församlingar.

Vår tidning Kyrkbacken är en registrerad tidsskrift och utkommer med 4 nr per år. Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut till alla hushåll inom pastoratets geografiska gränser.