Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet. Vi firar gudstjänst både på söndagar och under veckan. Välkommen med i gudstjänstgemenskapen.

Gudstjänster är möten - med varandra och med Gud. Genom musiken, i orden, i bönerna, i kyrkans bilder och i nattvarden får vi känna Guds närvaro. När vår vardag möter Bibelns berättelser, när våra tankar möter predikan och när våra frågor möter Gud, då händer något och vi kan gå från gudstjänsten med ny energi, ny kraft och ny tillit.