Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet. Vi firar gudstjänst både på söndagar och under veckan. Välkommen med i gudstjänstgemenskapen.

Gudstjänster är möten - med varandra och med Gud. Genom musiken, i orden, i bönerna, i kyrkans bilder och i nattvarden får vi känna Guds närvaro. När vår vardag möter Bibelns berättelser, när våra tankar möter predikan och när våra frågor möter Gud, då händer något och vi kan gå från gudstjänsten med ny energi, ny kraft och ny tillit.

Fira gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor och församlingshem. Här berättar vi mer om församlingarnas olika gudstjänster.

Barnens gudstjänst

Gudstjänsten ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder. Därför har vi bland annat söndagsskola och gudstjänstuppdrag för barn.

Kollekt

Vid varje gudstjänst tar vi upp kollekt.

Kalender

Här hittar du kommande gudstjänster och annan öppen verksamhet i våra kyrkor och församlingshem.