Brunns kyrkogård

Brunns kyrka och kyrkogård ligger åt väster i Ulricehamns pastorat. Ett antal gamla gravar finns på kyrkogården med speciella gravstenar som bevarats väl.

Kyrkogården anlades i slutet på 1800-talet och därför finns det få gravar från det århundradet här. Den äldsta gravvården är från 1891 och står för sig själv vid muren öster om kyrkan. Anledningen till den udda placeringen är helt enkelt att vid den tiden var kyrkan inte färdigbyggd och någon kyrkogård hade inte anlagts. 

1981 utvidgades kyrkogården västerut och den delen kallas idag "den nedre".

Det finns kistplatser och urnplatser och sedan 2013 finns också en askgravplats här.

Vill du läsa mer om Brunns kyrkogård kan du ladda ner:

Kulturinventering Brunns kyrkogård (pdf)