Bli medlem i Svenska kyrkan!

Välkommen!

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst- och allt däremellan. Oavsett när så ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. 
Du som medlem gör allt möjligt!

För att Svenska kyrkan även i framtiden ska kunna hjälpa utsatta människor, vara en öppen mötesplats för alla och förmedla ett andligt arv så behöver vi alla hjälpas åt. Genom att gå in i Svenska kyrkan bidrar du till en levande kyrka idag och imorgon. Tack för ditt stöd!

Anledningen till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här ser du några av dessa:

Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhög elller nära vän gått bort.

Solidaritet- för alla överallt
Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av församlingarnas omfattande sociala arbete. Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska ha ett värdigt liv. Detta kan ta sig uttryck i ett särskilt stöd till en hemlös eller i rikstäckande upprop för flyktingars situation.

Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, ungdomsgrupper, barntimmar, skapagrupper, körer och mycket mer. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument och gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

Kyrkobyggnader- historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.
På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som den tysta avskilda platsen för egna tankar.

Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.
Tack vare världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Hur blir man medlem?
-Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet. De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet.
- Om du är döpt i ett annat kristet trossamfund är du också välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte.

Vart vänder jag mig?
- Vill du bli medlem tar du kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både om du inte tidigare varit medlem och om du vill bli medlem igen.
- Är du osäker på vilken församling du ska kontakta, kan du söka på din bostadsadress här
D
u kan också få hjälp av Svenska kyrkans Informationsservice, tel 018-16 96 00.

Jag vill att mitt barn blir medlem
- Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du den församling där du bor. Barn över 12 år ska själva ge sitt samtycke.
- Ett barn kan vara ”antecknad i avvaktan på dop”, om till exempel föräldrarna vill att barnet själv ska få bestämma om dopet senare. I sådant fall är barnet inte medlem i Svenska kyrkan.

Vad går kyrkoavgiften till?

Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Genom ditt medlemsskap stödjer du vårt arbete med barn, ungdomar och äldre, kör- och musikverksamhet, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa. En del av avgiften går också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

 

Vill du bli medlem? Fyll i inträdesblanketten och skicka in till: 
Ulricehamns pastorat
Västra Kyrkogatan 3b
523 30 Ulricehamn


Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till expeditionen,
tel 0321-17 100 (måndag-fredag kl. 10-13)

Välkommen som medlem i kyrkan!