Timmele kyrka

Timmele församlingsråd

Mandatperiod 2022-2025

Församlingsrådet i Timmele består av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter
Kent-Åke Claesson
Doris Johansson
Sara Johansson
Maria Åkesson
Lars Neuman
Vakant

Ersättare
Margareta Brostorp Klippare
Anna-Karin Claesson
Berith Gunnarsson