Timmele församlingsråd

Mandatperiod 2018-2021

Församlingsrådet i Timmele består av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare samt på kyrkoherdens deligation Per Jonstoij .

Ledamöter
Gunnar Åkesson
Lars Neuman
Kent-Åke Claesson
Doris Johansson
Sara Johansson
Rolf Davidsson

Ersättare
Margareta Brostorp Klippare
Sven-Olof Sandberg
Maria Åkesson