Integration

Vi arbetar för att asylsökande och nyanlända ska få en bra start i Sverige och komma tillrätta i ett nytt samhälle.

För att asylsökande och nyanlända ska få en bra start i Sverige krävs att alla goda krafter i samhället samverkar. Svenska kyrkan är en av dessa goda krafter som vill verka för ett samhälle där människor blir sedda, respekterade och tagna i anspråk oavsett religion eller kulturell bakgrund.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem

Jesus

Kristen tro vilar på övertygelsen att vi är en enda mänsklighet och att vi har ansvar för varandra. Den gyllene regeln hjälper oss att se det självklara: framför dig står en som är som du.

Lätt svenska

För dig som är asylsökande eller inte går på SFI i skolan. Undervisningen är på olika nivåer och med många utbildade pensionerade lärare. Eleverna jobbar i små grupper.

På tisdagar ordnas aktiviteter för barnen medan mamma och pappa studerar. Kort rast med gemensam fika.

Medarrangör är Sensus Studieförbund.
Ansvarig: Ulrika Palmqvist.

Bli en språkvän

Möte över språk- och kulturgränser
Foto: Linda Maria Thompson / IKON

Det finns många invandrare som nyligen kommit till Sverige och som gärna skulle vilja lära känna andra ulricehamnare. De vill lära sig svenska och kulturen här. Att vara en språkvän handlar i första hand om att umgås och bekanta sig med varandra. Att prata svenska, fika och kanske hitta på någon gemensam aktivitet.

Ansvariga: Inger Mellåker och Ziad Makrous.

Språkcafé

Fika, samtal, biljard, spel med mera.                                                                                 
Måndagar 17.00-20.00 i församlingsgården i Ulricehamn.                 

Systugan

En mötesplats för kvinnor – invandrare, asylsökande och svenskfödda. Vi umgås och skapar av tyg, garn med mera. Ingen kostnad – materialet är gratis.

Onsdagar 9.30-15.30 i Senapskornets tidigare lokaler, Storgatan 28C i Ulricehamn.

Ansvarig: Ulrika Palmqvist.