Voi med omnejd

Voi ligger på vägen mellan Nairobi och kuststaden Mombasa. På båda sidorna om staden ligger Kenyas till ytan största nationalpark - Tsavo.

Ingen vet exakt hur många som bor i Voi, men det bör bo 30 000 i staden och över 45 000 i kommunen. Det är svårt att få någon exakt siffra, men helt klart är att staden expanderar snabbt.

I staden Voi försörjer man sig främst på småskalig affärsverksamhet. Man har sin lilla butik där man säljer frukt, grönsaker och annat. Det finns inga större företag eller industrier i staden. Utanför Voi ligger däremot en stor sisalodling.

De flesta som bor i staden bor på oplanerade områden och större delen av befolkningen bor i hus bestående av lera och vatten, jordgolv och plåttak. Hållbarheten för dessa hus är sällan längre än tre till fyra år. Det är inte så sällan man ser att husen är söndriga eftersom man har inte har haft råd eller möjlighet att laga det.

I Voi har det varit väldigt torrt under många år. Även om det regnat väldigt mycket i stora delar av landet har regnet i Voi med omnejd nästan helt uteblivit. Detta innebär stora problem för många. Floden som går igenom Voi har på sin höjd vatten under regnperioden. Ute i byarna runtomkring Voi innebär problemet med vatten att deras möjlighet att odla blir kraftigt begränsad. Det i sin tur innebär att det är svårt att få mat att äta eller sälja. Många i byarna livnär sig i vanliga fall som lantbrukare i liten skala.