Dop, vigsel, begravning

Vid glädje och vid sorg. I livets alla skeenden är du välkommen till kyrkan.

Att uppmärksamma livets milstolpar i gudstjänstens form är en flertusenårig kristen tradition. Det är ett sätt att få uttrycka och dela sin glädje eller sorg.

De gudstjänster som hör samman med dessa tillfällen kallas kyrkliga handlingar. De följer en viss ordning, med utrymme för personliga önskemål.