Dop, vigsel, begravning

Vid glädje och vid sorg. I livets alla skeenden är du välkommen till kyrkan.

Att uppmärksamma livets milstolpar i gudstjänstens form är en flertusenårig kristen tradition. Det är ett sätt att få uttrycka och dela sin glädje eller sorg.

De gudstjänster som hör samman med dessa tillfällen kallas kyrkliga handlingar. De följer en viss ordning, med utrymme för personliga önskemål.

Dopet - en väg in i gemenskap

Dopet är en gåva som räcker hela livet, en omfamning och ett kärleksbevis av Gud. Dopet är också grunden till medlemskap i Svenska kyrkan.

Bröllop - att säga JA till kärleken

Äktenskapet är en Guds gåva. Genom bröllop i kyrkan bekräftas en kärleksrelation mellan två människor, inför Gud och inför varandra.

Begravning - att ta farväl

Det är en svår situation när någon som står en nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs man inför en rad praktiska frågor.