Återanvända gravstenar till försäljning

Det finns återlämnade och avidentifierade gravstenar till försäljning. Ett kvalitetsmässigt bättre, miljövänligare och billigare alternativ vid val av gravsten.

När en gravplats återlämnas tillfrågas gravrättsinnehavaren om gravstenen får återanvändas. Kyrkogårdsförvaltningen bedömer om gravstenen är en bra gravsten för återanvändning och avidentifieras gravstenen innan återanvändning.

Utmärkande för kyrkogårdarna och begravningsplatser är bland annat gravstenarna. Dessa betyder mycket för anhöriga. För många är det dock så att de till slut får hand om många familjegravar och beslutar sig därför att låta vissa återgå till upplåtaren, det vill säga kyrkogårdsförvaltningen. Det kan också vara så att släkter dör ut, människor flyttar och intresset för att ta hand om en grav avtar. Således återlämnas ett stort antal gravplatser till kyrkogårdsförvaltningarna runt om i Sverige.

När en gravplats återlämnas tillfrågas gravrättsinnehavaren om gravstenen får återanvändas. Om gravrättsinnehavaren ger sitt godkännande och kyrkogårdsförvaltningen bedömer att det är en bra gravsten för återanvändning, avidentifieras gravstenen och placeras i kapellet på Kapellkyrkogården. De stenar som inte återanvänds går till stenkross. För ny inskription på gravstenen samt uppsättning av gravstenen vänligen kontakta ett stenhuggeri.

Att nytillverka en gravsten kräver sju gånger mer energi än en gammal som återanvänds. De nya stenarna importeras vanligtvis från Kina.

OBS
Återanvända gravstenar får endast sättas upp påUlricehamns pastorats kyrkogårdar.