Om Voiprojektet

Om Voiprojektet och barnen

Se filmen - The Voi project

Voiprojektet är ett samarbete mellan Voi i Kenya och Ulricehamn i Sverige. Projektet initierades 2004 och omfattar nu stöd till 65 (2022) föräldralösa barn och deras vårdnadshavare.

Verksamheten samordnas i Sverige genom en styrgrupp som är tillsatt av EFS Brunnsnäskyrkan. I Voi ingår arbetet i det vanliga församlingsarbetet inom den lutherska kyrkan – Kenya Evangelic Lutheran Church (KELC). Under årens lopp har många i Ulricehamn blivit engagerade i arbetet, inte minst genom alla resor som ordnats från Ulricehamn till projektet i Voi.

Idag är inte bara kyrkan engagerad i projektet, utan även flera skolor, föreningar och många privatpersoner. Dessutom är det flera företag som sponsrar arbetet. 2009 inköptes ”Farmen” i ett attraktivt område strax utanför Voi, där getter, höns och planteringar av olika slag ska bidra till barnens försörjning och projektets självfinansiering. I november 2013 invigdes gästhuset på farmen. Det används både av de föräldralösa barnen och hyrs ut för att ge en inkomst till Voiprojektet. 

De föräldralösa barnen

För närvarande får 65 barn stöd genom projektet. Barnen är i åldern 3-20 år och bor i regel hos någon äldre släkting, ofta en moster eller mormor, som är deras vårdnadshavare.

Barnen får hjälp utifrån var och ens behov, men framför allt handlar det om att barnen får hjälp med skolkostnader och andra dagliga behov som mat, kläder och medicin. Men det kan också handla om större insatser som t ex ett helt hus om det är behov av det. Följ gärna vad som händer i projektet via vår Facebook-sida.

Bara ett fåtal av barnen bor inne i staden Voi, resten bor i byar runt omkring. Församlingen har flera volontärer, så kallade home-based care (HBC), som har kontakt med barnen och ser till dem regelbundet.