Redvägs församling

Redvägs församling

I Redvägs församling finns det 8 kyrkor. 

I Redvägs församling finns det också tre församlingshem

  • Dalums församlingshem
  • Kölaby församlingshem
  • Kölingareds församlingshem

I församlingshemmen pågår olika verksamheter. Det går också att hyra för exempelvis dopfester, minnesstunder med mera.

Personal i Redvägs församling

Anette Ljungberg, områdeschef/diakon. 0321-17 110
Beatrice Yngvesson, präst. 0321-17 111
Sandra Frändås, barn, (föräldraledig). 0321-17 113
Annika Karlsson, barn. 0321-17 114
Anna Linnarsson Persson, barn. 0321-17 115
Birgitta Häljestig, barn. 0321-17 129
Ann-Katrin Johansson, musiker. 0321-17 116
Anne-Louise Wingborn, musiker. 0321-17 117
Gullan Merhamre, musiker. 0321-17 100
Jimmy Strålin, arbetsledande vaktmästare. 0321-17 120
Mattias Larsson, vaktmästare. 0321-17 121
Ann Sidstedt, vaktmästare. 0321-17 122
Claes Svenningsson, vaktmästare. 0321-17 123
Malin Kåremark, vaktmästare. 0321-17 125
Christer Andersson, vaktmästare. 0321-17 126

Inspirationskväll

Miljöfrågor i vardagen

Johannesmusikalen

Missade du höstens framförande? Nu finns det två nya chanser att se den!

Barnkörer

Musik och skapande från 6 år och uppåt.

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Vuxenkörer

Gospelkör, damkör, kyrkokörer, kör för daglediga - vad passar dig?

Konserter och musikgudstjänster

i Ulricehamns pastorat