Redvägs församling

Redvägs församling

I Redvägs församling finns det 8 kyrkor. 

I Redvägs församling finns det också tre församlingshem

  • Dalums församlingshem
  • Kölaby församlingshem
  • Kölingareds församlingshem

I församlingshemmen pågår olika verksamheter. Det går också att hyra för exempelvis dopfester, minnesstunder med mera.

Personal i Redvägs församling

Sofia Levander, områdeschef/diakon. 0321-17 110
Jörgen Röllgårdh, präst. 0321-17 111
Jenny Jarvid, präst. 0321-17 112
Annika Karlsson, barn. 0321-17 114
Anna Linnarsson Persson, barn. 0321-17 115
Birgitta Häljestig, barn. 0321-17 129
Ann-Katrin Johansson, musiker. 0321-17 116
Anne-Louise Wingborn, musiker. 0321-17 117
Jimmy Strålin, arbetsledande vaktmästare. 0321-17 120
Mattias Larsson, vaktmästare. 0321-17 121
Ann Sidstedt, vaktmästare. 0321-17 122
Claes Svenningsson, vaktmästare. 0321-17 123
Malin Kåremark, vaktmästare. 0321-17 125
Christer Andersson, vaktmästare. 0321-17 126
Ulf Smedberg, vaktmästare. 0321-17 127

Tikva - en rörelse av hopp

Välkommen till höstens Tikva-pass

Pilgrimsvandringar

i pastoratet

Hössna prästgård

Pastoratets andliga centrum

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Vuxenkörer

Gospelkör, damkör, kyrkokörer, musikalkör - vad passar dig?

Barnkörer

Musik och skapande från 6 år och uppåt.