Foto: Anne-Louise Wingborn

Knätte kyrka

Knätte kyrka är en stenkyrka från medeltiden. Exakt när kyrkan är byggd vet man inte men någon gång från slutet av 1100-talet och till 1300-talets början har ansetts troligt. Långhuset har romansk karaktär och eftersom koret är ovanligt stort kan det ha tillkommit något senare.
Dopfunten är förmodligen från tiden då kyrkan byggdes.

Klockstapeln på kyrkogården är från slutet av 1600-talet.

En större restaurering gjordes 1929 och då fick kyrkan sin nuvarande färgsättning och dekormålerier inspirerade från barocken. Det var också i samband med denna renovering som korfönstrets glasmålning utfördes av Yngve Lundström.

Adress
Knätte 101, 523 91 Ulricehamn