Foto: Anne-Louise Wingborn

Liareds kyrka

Liareds kyrka är en av flera så kallade empirekyrkor i församlingen, byggda under 1800-talet och troligen ersatte den, precis som på många andra håll, en medeltida föregångare från vilken man bevarat dopfunten och triumfkrucifixet. Byggmästare var J.A. Bergström från Slöta.

Dopfunt och triumfkruxifix är från en föregående medeltida kyrka.

Predikstolen är samtida med kyrkan, ett empirearbete av snickaren J. Pettersson i så kallad Mjöbäcksmodell. Kring både predikstol och altaruppsats finns en annan dåtida känd konstnär representerad med sina muralmålningar, nämligen Anders Gustaf Ljungström från Sandhem.

Altaruppsatsen från 1779 är rokokoinspirerad och tillverkad av Jöns Lindberg från Sandhem, som också gjort kyrkans dopängel.

Läktaren pryds av målningar av Viking Lanje från 1957. Orgeln byggd 1965 och stämmor från Sven Nordströms orgel 1855.

Adress
Liared 151, 523 91 Ulricehamn