Foto: Ann-Louise Wingborn

Kölaby kyrka

Kölaby kyrka är en ganska typisk 1800-talskyrka i empirestil. När den byggdes 1836 ersatte den en medeltidskyrka som låg på samma plats. Från början var det tänkt att den nya kyrkans kor skulle vara tresidig, men ritningarna ändrades till en rundad stil som ansågs mer modern.
Den vid 1800-talets slut så flitigt anlitade Sandhemskonstnären Anders Gustaf Ljungström utförde altartavlan 1892. Predikstolen byggdes samma år, men utsmyckningen till den togs från den gamla kyrkan.

Läktare och fönstersmygar har måleriarbeten som utförts på 1930- och 50-talen.

Värd att notera är också runstenen som ståtar i vapenhuset. Den flyttades in 1997 efter att konserveringsarbete gjorts på stenen som var på väg att vittra sönder.

Adress
Kyrkvägen 1, 523 78 Trädet