Foto: Anne-Louise Wingborn

Böne kyrka

På 1800-talet byggdes många tidstypiska nya kyrkor i den så kallade empirestilen och Böne kyrka är en typisk sådan. På samma plats som den nya kyrkan byggdes på 1820-talet låg en medeltida föregångare och därifrån har hämtats dopfunten och storklockan.

Från början hade den nya kyrkan predikstolen placerad över altaret med en passage från sakristian – ett sätt att understryka Ordets betydelse -  men redan ett par decennier senare flyttades predikstolen och fick sin nuvarande placering på den norra väggen.

Passagen till sakristian murades igen och på altarväggen målades istället ett bibliskt landskap. Den nuvarande altartavlan är gjord av Viking Lanje och tillkom i samband med restaureringen 1951.

Adress
Böne 140, 523 75 Dalum