Vists kyrkogård

Runt Vists kyrka finns den ursprungliga kyrkogården inom stenmuren med många äldre gravar. När gravplatserna på Kapellkyrkogården började bli fyllda utökades Vists kyrkogård på 1960-talet.

I mitten på 1980-talet anlades tidigare Ulricehamns pastorats enda minneslund här. Den första askgravplatsen för urngravar - även kallad "urnringen" - anlades år 2004. Sedan sommaren 2016 finns här också en kistgravplats. Här finns även kistplatser och urnplatser.

Byggnader
Kraven på miljöanpassning för maskiner och tvätthallar gjorde att kyrkogårdsförvaltningens lokaler behövde större utrymme. År 2009 var de nya byggnaderna färdiga.  Det finns tre fastigheter på kyrkogården: en maskinhall med spolplatta, en fastighet med lokal för förvaring av stoft och ett större rum för visning av stoft samt en sal för borgerliga begravningar och slutligen en fastighet där kyrkogårdsexpeditionen med personalutrymmen finns. 

Vill du läsa mer om Vists kyrkogård kan du ladda ner:
Kulturinventering Vista kyrkogård (pdf)