Om pastoratet

Välkommen till Ulricehamns pastorat i Svenska kyrkan.

Ulricehamns pastorat består av Hössna, Timmele, Ulricehamn, Åsundens församlingar samt EFS Brunnsnäskyrkan i Ulricehamn. Vi har drygt 12 000 medlemmar, vilket motsvarar 68 % av befolkningen.

Gudstjänsten står i centrum för all verksamhet. Delaktigheten är viktig i alla sammanhang. I gudstjänsten och i all verksamhet finns många frivilliga som med sina olika gåvor är med och sprider Kristi kärlek vidare.

Vad kyrkan i Ulricehamn är, vill, och ska vara sammanfattas i församlingsinstruktionen. Den är det strategiska dokument som fastslår målen för hela verksamheten. Ladda hem det här.

Kyrkor och samlingslokaler

I pastoratet finns 30 kyrkor och 15 församlingshem.

Pastoratstidningen Kyrkbacken

Pastoratstidning för Hällstads, Hössna, Redvägs, Södra Vings,Timmele, Ulricehamns och Åsundens församling.

Förtroendevalda och protokoll

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang.

Bli medlem i Svenska kyrkan!

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst- och allt däremellan. Oavsett när så ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!