Om pastoratet

Välkommen till Ulricehamns pastorat i Svenska kyrkan.

Ulricehamns pastorat består av Hössna, Timmele, Ulricehamns och Åsundens församlingar. Vi har drygt 12 000 medlemmar, vilket motsvarar 68 % av befolkningen.

Gudstjänsten står i centrum för all verksamhet. Delaktigheten är viktig i alla sammanhang. I gudstjänsten och i all verksamhet finns många frivilliga som med sina olika gåvor är med och sprider Kristi kärlek vidare.

Vad kyrkan i Ulricehamn är, vill, och ska vara sammanfattas i församlingsinstruktionen. Den är det strategiska dokument som fastslår målen för hela verksamheten. Ladda hem det här.