Svenska kyrkan i Ulricehamn

Hössna, Timmele, Ulricehamns och Åsundens församlingar

Efter ett enhetligt beslut har Carolina Davidson valts till kyrkoherde i Ulricehamns nya pastorat. År 2022 bildas det nya pastoratet och är en sammanslagning av Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat.

Hon blir kyrkoherde för Ulricehamns nya pastorat 2022

Efter ett enhetligt beslut har Carolina Davidson valts till kyrkoherde i Ulricehamns nya pastorat. År 2022 bildas det nya pastoratet och är en sammanslagning av Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat.

Här hittar du aktuell information

Inför sammanläggningen 2022

Här hittar du aktuell information

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Gravrättsinnehavare sökes

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.