Svenska kyrkan i Ulricehamn

Hällstads, Hössna, Redvägs, Södra Vings, Timmele, Ulricehamns och Åsundens församlingar

Hur skapas fred i en värld av krig?

Besök av Ulrica Fritzon

Sommarskoj 2024

Nabben, Norra och Åsunden

Dopet - en väg in i gemenskap

Dopet är en gåva som räcker hela livet, en omfamning och ett kärleksbevis av Gud. Dopet är också grunden till medlemskap i Svenska kyrkan.

Tikva - en rörelse av hopp

Välkommen att prova på Tikva-pass

Bröllop - att säga JA till kärleken

Äktenskapet är en Guds gåva. Genom bröllop i kyrkan bekräftas en kärleksrelation mellan två människor, inför Gud och inför varandra.

Välkommen till Bokmyllan

Just nu bokrea!

Skara stift har fått en ny biskop

Ulrica Fritzon blir den 84:e biskopen

Pastoratets församlingar

Vad händer i de olika församlingarna? Här hittar du allt!

Bli medlem i Svenska kyrkan!

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst- och allt däremellan. Oavsett när så ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Prästfrihet

En podcast från Ulricehamns församling

Pastoratstidningen Kyrkbacken

Pastoratstidning för Hällstads, Hössna, Redvägs, Södra Vings,Timmele, Ulricehamns och Åsundens församling.

Sorg

När man mister någon närstående kan det vara gott att få tala enskilt eller med andra som är i en liknande livssituation.

Kyrkor och samlingslokaler

I pastoratet finns 30 kyrkor och 15 församlingshem.

Häng med till Taizé

29 juni - 7 juli 2024

Samtalsmottagning

i Ulricehamnsbygden.

Ett stort tack till dig!

Du är med och gör skillnad!

Vuxen väg till tro

Start i början av 2024

Sommarskoj 2024

Nabben, Norra och Åsunden

En manlig och en kvinnlig präst står inomhus bredvid en grön roll-up med texten Jourhavande präst.

Jourhavande präst

Brottas du med ångest, ensamhet eller självmordstankar och behöver någon att prata med? Jourhavande präst erbjuder akut samtals- och krisstöd och är en del av Svenska kyrkans själavård. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Nätvandrarchatten

Nätvandrarchatten, för dig mellan 12-25 år 

GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Kalender

Här hittar du kommande gudstjänster och annan öppen verksamhet i våra kyrkor och församlingshem.

Gravrättsinnehavare sökes

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet. Vi firar gudstjänst både på söndagar och under veckan. Välkommen med i gudstjänstgemenskapen.

Stöd och samtal

Behöver du någon att prata med? Har du mist någon närstående? Går inte ekonomin ihop? Vi finns för dig när livet inte blir som du tänkt.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför löpande kontroll av säker montering och justering av gravstenar.

Musik

I våra församlingar kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på musikgudstjänst.

Mötesplatser

Vi vill främja gemenskap och integration. Välkommen till våra olika träffpunkter runt om i pastoratet.

Barn och ungdom

Sjunga, dansa, skapa, gå på upptäcksfärd bland bibelberättelserna, leka, vara ute i naturen. I kyrkans verksamhet finns något för alla.

Dop, vigsel, begravning

Vid glädje och vid sorg. I livets alla skeenden är du välkommen till kyrkan.

Internationellt arbete

Internationellt engagemang är en viktig och naturlig del av vårt församlingsliv.

Kontakta Ulricehamns pastorat

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen och anställda i pastoratet.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kontaktuppgifter till alla anställda på Kyrkogårdsförvaltningen.