Svenska kyrkan i Ulricehamn

Hössna, Timmele, Ulricehamns och Åsundens församlingar

Onsdag 25 november kl. 18.30 digitalt

Interimsdelegerade sammanträder

Onsdag 25 november kl. 18.30 digitalt

Här hittar du aktuell information

Inför sammanläggningen 2022

Här hittar du aktuell information

i Ulricehamnsbygden. Uppdaterad information angående coronaviruset.

Samtalsmottagning

i Ulricehamnsbygden. Uppdaterad information angående coronaviruset.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Gravrättsinnehavare sökes

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Du är med och gör skillnad!

Ett stort tack till dig!

Du är med och gör skillnad!