Gällstads och Södra Säms lokala råd

Ledamöter

Håkan Dahl
Lisbeth Gustafsson
Anna-Carin Sjölin
Christina Johansson (S)
Christina Johansson (Gä)
Inge Klasson
Ingegärd Leander
Tommy Fjällström
Gun Karlsson