Kyrkogårdsförvaltningen

Information om kyrkogårdar, gravskötsel och gravstenar.

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten på uppdrag av staten. Vi tillhandahålla gravplatser, underhåller begravningsplatser, utför kremationer och gravsättningar, samt bekostar personal och fastigheter.

I Ulricehamns pastorat finns 30 kyrkogårdar som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen. Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakten med oss ska upplevas som positiv.

Vårplantering 2024

Vi planerar att plantera vårens penséer under veckorna 15 och 16, under förutsättningar att våren har kommit så att vi kan plantera.

Vi planerar även att börja sätta på vattnet på våra kyrkogårdar under vecka 15. Våra kyrkogårdar finns i olika klimatzoner, vilket gör att vi inte kan sätta på vattnet samtidig på alla våra kyrkogårdar. Men vill man veta om vattnet är påsatt på just sin kyrkogård så ring oss gärna.

Kyrkogårdsförvaltningen strävar efter att Du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakten med oss ska upplevas som positiv.

Vi som jobbar här är till för er och vi har 30 kyrkogårdar i Ulricehamn pastorat som vi sköter om.

Kontakta oss om du har frågor om till exempel begravningsskick, kyrkogårdar, gravskötsel och skötselavtal.

Öppettider och telefontid
Måndag-fredag 10:00-13:00

Besöksadress
Vist 916, Ulricehamn

Postadress
Ulricehamns pastorat
Västra Kyrkogatan 3B
52330 Ulricehamn

Telefon
0321-171 00

E-post
ulricehamns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Ulricehamns pastorat har 30 kyrkogårdar, alla med lite olika karaktär och sin egen historia.

Begravning - att ta farväl

Det är en svår situation när någon som står en nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs man inför en rad praktiska frågor.

Gravskötsel

Kyrkogårdarna ska vara värdiga och respektfulla viloplatser för våra avlidna nära och kära. De ska dessutom vara rogivande för möten och eftertanke.

Gravrättsinnehavare sökes

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Gravskick och gravplats

En gravsättning är definitiv. Man bör därför noga tänka igenom vilken typ av gravsättning och gravplats man ska välja.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför löpande kontroll av säker montering och justering av gravstenar.

Personuppgiftsbehandling

inom begravningsverksamheten

Återanvända gravstenar till försäljning

Det finns återlämnade och avidentifierade gravstenar till försäljning. Ett kvalitetsmässigt bättre, miljövänligare och billigare alternativ vid val av gravsten.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kontaktuppgifter till alla anställda på Kyrkogårdsförvaltningen.