Muslimskt gravkvarter

Ett gravkvarter på Vists kyrkogård är upplåtet för muslimskt trostillhöriga.