Foto: Magnus Aronson

Dopet - en väg in i gemenskap

Dopet är en gåva som räcker hela livet, en omfamning och ett kärleksbevis av Gud. Du kan döpas i vilken ålder som helst - som baby, barn, tonåring, ung vuxen eller äldre vuxen, men du kan bara döpas en gång i livet.

Här kan du titta på en film om dopet

Gud tar emot den som döps i sin stora famn. Det är en bekräftelse på att du tillhör Guds familj, att du oavsett ålder är Guds barn.

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Foto: Magnus Aronson

I Svenska kyrkan döps ofta små barn, men allt fler döps i tonåren eller som vuxen. Det kan ske i samband med konfirmandtiden eller en samtalsgrupp i kristen tro. Man är alltid välkommen att döpas.

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn för alltid.

Boka dop

Du kan använda formulären nedan för att boka dop. När anmälan kommit till församlingsexpeditionen kommer den som ansvarar för dopbokningar ta kontakt via telefon inom några dagar för att boka in dopet.

Det är två olika formulär, ett för barn och ungdomar upp till 18 år och ett för vuxna. Uppgifter med * är obligatoriska. Övriga rutor går bra att lämna tomma om inga särskilda önskemål finns.

Frågor och svar om dopet

Vilka dagar och var kan dopet ske?

Dopet sker oftast i någon av pastoratets kyrkor lördag, gäller endast Ulricehamns- och Åsundens församling,  eller söndag i resterande pastoratet. Söndagar är dopet i samband med gudstjänst och tiden varierar beroende på kyrka och söndag. 
Väljer man lördag i Ulricehamn eller Åsunden är alternativen 11.00, 13.00 eller 15.00.

Kan man boka samma tid som en annan dopkandidat?

Det kan vara upp till två dop per gudstjänst oavsett dag och tid. Vill man inte att det ska bokas in ytterligare ett dop är endast lördag 11.00 möjlig att välja. Det måste även anges vid anmälan.

Vad händer när dopet är bokat?

När tiden för dopet är bokat tar den ansvarige prästen kontakt för att boka tid för dopsamtal.

Vad är ett dopsamtal?

Före dopet får man alltid träffa prästen som ska ha dopet för att ha ett dopsamtal. Man samtalar om dopets innebörd och ordningen för dopgudstjänsten. Här ges möjlighet att komma med önskemål om man till expempel vill ha en speciell psalm eller sång, eller att någon läser ett bibelord eller en dikt. Det är en stund för eftertanke, men också att ställa alla möjliga frågor man har runt dopet.
I samtalet är vårdnadshavare med. 

Vad kostar det?

Dopet kostar inget.

Hur gammal ska man vara för att döpas?

Små bebisar, barn som springer omkring, tonåringar, unga vuxna och äldre vuxna. Alla kan få döpas, oavsett ålder.

Har dopet och namnet något samband?

Det är en vanlig missuppfattning att man får sitt namn i samband med dopet. Namnet anmäls till Skatteverket .

Dopkläder?

Det vanligaste är att man döps i vita kläder, men det går lika bra med helt vanliga, färgade kläder. Det viktigaste är just dopet.

Döps man som bebis finns dopklänningar i storlekar 62-80 att låna på församlingsexpeditionen. Döps man som ungdom eller vuxen finns konfirmandkåpa att låna.

Man måste inte döpas i vita kläder. Den vita dräkten är en viktig symbol för glädje och tacksamhet. Att klänningen är lång för det lilla barnet betyder att barnet ska växa i sitt dop.

Måste man ha dopfest efteråt?

Man behöver inte ha dopfest efter dopet. Det går lika bra utan. Det är dopet som är det viktiga, men många vill passa på att fira den stora händelsen tillsammans med nära och kära.

Vill man ha en dopfest men inte får plats hemma, kan det vara praktiskt att låna församlingshemmet. Det är gratis att vara där i samband med dop och bokas på församlingsexpeditionen. Oftast bokar man lokalen samtidigt som man bokar dopet.

Vad är en fadder?

Fadder kallas ibland för gudmor eller gudfar. Faddern har en särskild uppgift i att finnas tillhands som vuxen förebild, stötta och hjälpa, men kanske allra viktigast, att be för den döpta.

Hur många faddrar ska man ha?

Det är inget måste att ha en fadder, men många väljer att ha en eller flera faddrar.

Vem kan man välja som fadder?

En fadder måste vara döpt. Någon särskild åldersgräns finns däremot inte. En fadder följer med genom hela livet. Det kan därför vara bra att välja faddrar som man har en god kontakt med, kanske nära vänner eller släktingar.

Vad är en dopvandring?

Vid en dopvandring får man en kort information om dopet. I kyrkan går man till olika stationer. En station kan handla om dopkläderna, en annan station om vattnet och så vidare. Det finns möjlighet att ställa frågor och lyfta sina funderingar. Det är också en enkel fika. Det kan även bli en liten sångstund med doptema om man önskar.

Dopvandringar finns i Ulricehamns kyrka och inbjudan skickas med posten.

Dopljus

Dopljuset, som tänds i kyrkan i samband med dopet, får man ta med hem och meningen är att det ska användas. Tänd det gärna hemma på dopdagen, vid aftonbönen eller andra tillfällen. När ljuset brunnit ut kan man hämta ett nytt på församlingsexpeditionen.

Du kanske också är intresserad av detta!

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Öppen förskola

För barn som är 0-6 år, tillsammans med vuxen.

Änglagårdens förskola

Änglagårdens förskola ligger på Kyrkans Gård i Brunn.