Foto: Louise Albrecht

Dopet - en väg in i gemenskap

Livets allra första fest!

Gud tar emot den som döps i sin stora famn. Det är en bekräftelse på att du tillhör Guds familj, att du oavsett ålder är Guds barn.

Alla är välkomna att döpas

Alla är välkomna att döpas. Vid ett barndop hänger ingenting på vem du är som förälder, eller hur din tro ser ut, utan det är ditt barn som står i centrum. Du kan också döpa ditt barn även om du själv inte är medlem i Svenska kyrkan. 

Det enda krav som ställs är att båda vårdnadshavarna – om det finns två – ger sitt medgivande till att barnet döps. Och vid dopet uttrycker du som vårdnadshavare en vilja att barnet döps. 

Livets första fest

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

I Svenska kyrkan döps ofta små barn, men allt fler döps i tonåren eller som vuxen. Det kan ske i samband med konfirmandtiden eller en samtalsgrupp i kristen tro. Man är alltid välkommen att döpas.

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn för alltid.

Dopklänning

Av tradition döps de flesta spädbarn i vit dopklänning, men du väljer själv om det passar er, eller om barnet ska ha vanliga kläder. Många dopbarn är ju heller inte spädbarn. 

Du kan främja både klimatet och ekonomin genom att låna en dopklänning. Många församlingar lånar ut dopklänningar. 

Om du är tveksam till barndop

En del föräldrar är tveksamma att döpa ett litet barn, eftersom det lilla barnet själv inte kan ta ställning till om det tror på Gud. 

Men barnet förbinder sig inte till något i dopet. Det som händer är att prästen uttalar löftet från Gud, om att finnas för barnet, alla dagar hela livet. Det lilla barnet förstår förstås inte vad som händer och sägs, men året då barnet fyller 14 kommer hen att få en inbjudan från Svenska kyrkan om att bli konfirmerad. 

Under tiden som konfirmand får barnet lära sig mer om Gud och om livet. Och vid konfirmationsgudstjänsten kan barnet välja att bekräfta sitt dop – tacka ja till löftet från Gud. 

Dop för trötta föräldrar

Under småbarnsåren kan det kännas övermäktigt att ställa till med kalas eller att över huvud taget planera för ett dop. Eller så är det bara inte din grej att planera. Då kan det vara bra att veta att det enda som behövs för ett barndop är 

  • ett barn 
  • en eller två vårdnadshavare 
  • en präst

Dopet kan ske i kyrkan eller hemma, i största enkelhet. Drick en kopp kaffe och låt dopljuset, som barnet fick vid dopet, lysa upp stunden. 

Psalmer vid dopet

Som vårdnadshavare får ni frågan om ni har några önskemål om psalmer. Det är inte alltid man vet hur en psalm låter eller vad den heter. Här kan du lyssna på några psalmer som ofta är med vid en dopgudstjänst.

 

Boka dop

Du kan använda formulären nedan för att boka dop. När anmälan kommit till församlingsexpeditionen kommer den som ansvarar för dopbokningar ta kontakt via telefon inom några dagar för att boka in dopet.

Det är två olika formulär, ett för barn och ungdomar upp till 18 år och ett för vuxna. Uppgifter med * är obligatoriska. Övriga rutor går bra att lämna tomma om inga särskilda önskemål finns.

Frågor och svar om dopet

Vilka dagar och var kan dopet ske?

Dopet sker oftast i någon av pastoratets kyrkor lördag, gäller endast Ulricehamns- och Åsundens församling,  eller söndag i resterande pastoratet. Söndagar är dopet i samband med gudstjänst och tiden varierar beroende på kyrka och söndag. 
Väljer man lördag i Ulricehamn eller Åsunden är alternativen 11.00, 13.00 eller 15.00.

Kan man boka samma tid som en annan dopkandidat?

Det kan vara upp till två dop per gudstjänst oavsett dag och tid. Vill man inte att det ska bokas in ytterligare ett dop är endast lördag 11.00 möjlig att välja. Det måste även anges vid anmälan.

Vad händer när dopet är bokat?

När tiden för dopet är bokat tar den ansvarige prästen kontakt för att boka tid för dopsamtal.

Vad är ett dopsamtal?

Före dopet får man alltid träffa prästen som ska ha dopet för att ha ett dopsamtal. Man samtalar om dopets innebörd och ordningen för dopgudstjänsten. Här ges möjlighet att komma med önskemål om man till expempel vill ha en speciell psalm eller sång, eller att någon läser ett bibelord eller en dikt. Det är en stund för eftertanke, men också att ställa alla möjliga frågor man har runt dopet.
I samtalet är vårdnadshavare med. 

Vad kostar det?

Dopet kostar inget.

Hur gammal ska man vara för att döpas?

Små bebisar, barn som springer omkring, tonåringar, unga vuxna och äldre vuxna. Alla kan få döpas, oavsett ålder.

Har dopet och namnet något samband?

Det är en vanlig missuppfattning att man får sitt namn i samband med dopet. Namnet anmäls till Skatteverket .

Dopkläder?

Det vanligaste är att man döps i vita kläder, men det går lika bra med helt vanliga, färgade kläder. Det viktigaste är just dopet.

Döps man som bebis finns dopklänningar i storlekar 62-80 att låna på församlingsexpeditionen. Döps man som ungdom eller vuxen finns konfirmandkåpa att låna.

Man måste inte döpas i vita kläder. Den vita dräkten är en viktig symbol för glädje och tacksamhet. Att klänningen är lång för det lilla barnet betyder att barnet ska växa i sitt dop.

Måste man ha dopfest efteråt?

Man behöver inte ha dopfest efter dopet. Det går lika bra utan. Det är dopet som är det viktiga, men många vill passa på att fira den stora händelsen tillsammans med nära och kära.

Vill man ha en dopfest men inte får plats hemma, kan det vara praktiskt att låna församlingshemmet. Det är gratis att vara där i samband med dop och bokas på församlingsexpeditionen. Oftast bokar man lokalen samtidigt som man bokar dopet.

Vad är en fadder?

Fadder kallas ibland för gudmor eller gudfar. Faddern har en särskild uppgift i att finnas tillhands som vuxen förebild, stötta och hjälpa, men kanske allra viktigast, att be för den döpta.

Här kan du läsa mer om att vara fadder

Hur många faddrar ska man ha?

Det är inget måste att ha en fadder, men många väljer att ha en eller flera faddrar.

Vem kan man välja som fadder?

En fadder måste vara döpt. Någon särskild åldersgräns finns däremot inte. En fadder följer med genom hela livet. Det kan därför vara bra att välja faddrar som man har en god kontakt med, kanske nära vänner eller släktingar.

Vad är en dopvandring?

Vid en dopvandring får man en kort information om dopet. I kyrkan går man till olika stationer. En station kan handla om dopkläderna, en annan station om vattnet och så vidare. Det finns möjlighet att ställa frågor och lyfta sina funderingar. Det är också en enkel fika. Det kan även bli en liten sångstund med doptema om man önskar.

Dopvandringar finns i Ulricehamns kyrka och inbjudan skickas med posten.

Dopljus

Dopljuset, som tänds i kyrkan i samband med dopet, får man ta med hem och meningen är att det ska användas. Tänd det gärna hemma på dopdagen, vid aftonbönen eller andra tillfällen. När ljuset brunnit ut kan man hämta ett nytt på församlingsexpeditionen.

Du kanske också är intresserad av detta!

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Öppen förskola

För barn som är 0-6 år, tillsammans med vuxen.

Änglagårdens förskola

Änglagårdens förskola ligger på Kyrkans Gård i Brunn.