Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tips på psalmer

Här finns några av de psalmerna som är vanliga vid dop. Det är sångare ur Annakören och Näsets unga manskör från Svenska kyrkan i Höllviken som sjunger.

Psalm 21 - Måne och sol

00:00

Psalm 248 - Tryggare kan ingen vara

00:00

Psalm 258 - O liv, som blev tänt

00:00

Psalm 381 - Gud har en famn

00:00

Psalm 383 - Med vår glädje över livets under

00:00

Psalm 385 - I Jesu Kristi namn vi ber

00:00

Psalm 386 - Upp ur vilda, djupa vatten

00:00

Psalm 606 - Det gungar så fint

00:00

Psalm 607 - Jag är hos dig, min Gud

00:00

Psalm 744 - Barn och stjärnor

00:00

Psalm 900 - Barnet döps i nådens hav

00:00

Psalm 901 - Lilla liv

00:00

Psalm 928 - Sov du lilla

00:00

Psalm 929 - När du går från dopets källa

00:00

Psalmer

Kolosserbrevet, kapitel 3, vers 16

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.

Läs hela texten på bibeln.se