Begravning borgerligt

Om du inte tillhör Svenska kyrkan - eller av något annat skäl inte vill ha en begravningsgudstjänst - finns det möjlighet till en borgerlig begravning.

I begravningsavgiften ingår tillhandahållandet av en lokal utan religiösa symboler. I Ulricehamns pastorat finns två sådana lokaler: Vistasalen i Vist och Församlingsgården i Ulricehamn.

Det finns ingen särskild ordning som en borgerlig begravning måste följa. Eftersom det inte finns något sådant regelverk kan den förrättas av en anhörig eller vän eller någon annan som man valt till att vara begravningsförrättare.

Om du vill ha hjälp och råd om hur en borgerlig begravning kan utformas kan du vända dig till personalen på kyrkogårdsförvaltningen eller till en begravningsbyrå.

Begravningsombud

Ombuden utses av Länsstyrelsen och deras uppgifter är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

När Svenska kyrkan och staten skildes åt år 2000 utsågs begravningsombud i de kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten (det är alla kommuner i landet utom Tranås och Stockholm).

Ombuden utses av Länsstyrelsen och deras uppgifter är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Genom ombud kontrollerar staten hur Svenska kyrkan fullgör sitt ansvar för den samhällsuppgift som begravningsverksamheten innebär.

Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan kan ha. Begravningsombudet har rätt att ställa frågor och medverka vid sammanträden där begravningsfrågor diskuteras. Det är också ombudet som godkänner församlingens förslag till begravningsavgift hos kammarkollegiet. Varje år ska begravningsombudet lämna en årsberättese till Länsstyrelsen om verksamheten det senaste året.

Begravningsombud i Ulricehamns kommun är Anders Andersson.
Telefonnummer, 070-910 40 51. E-post, kullgrensgatan@gmail.com