Foto: Pia Lundberg/Ikon

Stöd och samtal

Behöver du någon att prata med? Har du mist någon närstående? Går inte ekonomin ihop? Vi finns för dig när livet inte blir som du tänkt.

I Ulricehamns pastorat arbetar vi med diakoni på många olika sätt.

  • Vi finns när du behöver någon att prata med.
  • Vi hjälper till i kontakten med myndigheter.
  • Vi besöker människor som är ensamma.
  • Tillsammans med ideella medarbetare skapar vi mötesplatser för gemenskap.
  • Vi hjälper nyanlända flyktingar tillrätta i ett nytt samhälle.
  • Vi bistår med mat och hushållsprodukter när vardagsekonomin inte går ihop.
  • Vi hjälper till att söka medel från fonder.

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst. Diakoni har sin grund i det kristna kärleksbudskapet. Det handlar om att finnas till för varandra. Att möta människor med kärlek och respekt. Att stå upp för de utsatta och arbeta mot orättvisor och hävda varje människas värde.

Samtalsmottagning

i Ulricehamnsbygden.

Sorg

När man mister någon närstående kan det vara gott att få tala enskilt eller med andra som är i en liknande livssituation.

Själavårdssamtal

Har du behov av att prata med någon? Våra präster och diakoner finns för dig.

Musslan

Stödgrupp för barn och ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem, är beroende av andra droger eller har en psykisk sjukdom.

Söka medel

Vi kan hjälpa dig att söka ekonomiska bidrag från fonder.

Diakonala grupper

Vi har diakonala grupper som samordnar besöksverksamheten i Ulricehamn och Timmele.

Diakoner