Foto: Pia Lundberg/Ikon

Stöd och samtal

Behöver du någon att prata med? Har du mist någon närstående? Går inte ekonomin ihop? Vi finns för dig när livet inte blir som du tänkt.

I Ulricehamns pastorat arbetar vi med diakoni på många olika sätt.

  • Vi finns när du behöver någon att prata med.
  • Vi hjälper till i kontakten med myndigheter.
  • Vi besöker människor som är ensamma.
  • Tillsammans med ideella medarbetare skapar vi mötesplatser för gemenskap.
  • Vi hjälper nyanlända flyktingar tillrätta i ett nytt samhälle.
  • Vi bistår med mat och hushållsprodukter när vardagsekonomin inte går ihop.
  • Vi hjälper till att söka medel från fonder.

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst. Diakoni har sin grund i det kristna kärleksbudskapet. Det handlar om att finnas till för varandra. Att möta människor med kärlek och respekt. Att stå upp för de utsatta och arbeta mot orättvisor och hävda varje människas värde.

Diakoner

Diakoniassistenter