Församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att fastställa gudstjänsterna tillsammans med kyrkoherden. De har även uppgiften att hantera frågor som kyrkvärdskap, hantering av kollekter och fastställande av ändamål för församlingskollekter.

Det finns ett församlingsråd i varje församling, det vill säga Ulricehamn, Hössna, Timmele och Åsunden. Kyrkoherden finns representerad i varje råd. Det betyder inte att kyrkoherden själv sitter med. Den uppgiften kan vara delegerad till annan präst. I Åsunden är det Ulf Jonsson som fått det uppdraget.

Församlingsrådens protokoll finns att läsa under respektive råd. 

Här kan ni läsa om församlingsråd från kyrkoordningen