Brunnsnäskyrkan

EFS i Ulricehamn

Interiör

I kyrkan finns en ljusbärare. Foten till ljusbäraren ger bilden av en kulle, Golgata kulle, försoningens grund, Guds nåds och kärleks plats på jorden. Från den grunden reser sig korset med ett Kristusljus framför korsarmen. Ut från korsets stam växer tolv grenar och ytterst på varje gren finns en ljusbärare i glas. De tolv grenarna symboliserar de tolv apostlarna, dem som Jesus utvalde att föra hans verk vidare. Ljusbäraren är skapad och skänkt av Birger Persson.

Tavlan som hänger till höger om altaret är gjord 1934 av N.O. Kjellgren. Den hängde i Romsås missionshus och skänktes av Anna Floberg. När Romsås la ner sin verksamhet, kom den till Brunnsnäskyrkan.

1997 gjordes en omfattande renovering. Man byggde ut kapprummet och installerade en hiss. Kyrkorummet gjordes större och ljusare. Numera heter missionshuset Brunnsnäskyrkan och räknas som en del av Svenska kyrkans arbete i Villastan och Brunn.

Historik

Brunnsnäskyrkan byggdes 1954. EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen) i Ulricehamn, som kyrkan tillhör, bildades dock redan 1908 av nio personer. En av drivkrafterna bakom bildandet var Efraim Rang, som köpte Brunnsnäs säteri 1906.

Medlemarna i EFS samlades till en början i hemmen till bibelstudium och bön och hade nog aldrig någon tanke på att bygga något missionshus, utan man gick till Brunns kyrka på gudstjänster. Men ju längre tiden gick desto större blev behovet av en samlingsplats, och efter många turer fick man köpa en tomt och 1954 stod missionshuset färdigt.

Boksamtal med Karin Gardell

i Brunnsnäskyrkan