Vist kyrka

Vist kyrka

Vist kyrka, vackert belägen vid Vistabergets fot, är en kyrka som följer människor i livets alla skeden då många väljer att hålla dop, vigslar och begravningar här.

Vid renoveringen 1940 stämdes färgerna om och kyrkan fick en ny altartavla. Altartavlan, utförd av konstnären Gunnar Torhamn, som föreställer nattvardens instiftelse, har senare fått två sidostycken utförda av samme konstnär. Det vänstra återger Jesu samtal med Nikodemus och det högra Jesus och kvinnan vid Sykars brunn.

Flera av inventarierna är från den gamla kyrkan. Av dessa kan nämnas den åldriga dopfunten med reliefer vars datering tros vara 1200-talets senare del och ett krucifix från 1600-talet. Från samma tid härleder sig också två träskulpturer, vilka föreställer evangelisterna Matteus och Lukas.

I vapenhuset ligger Karl XII:s stora bibel, försedd med träsnitt. I tornet hänger två klockor. Den större av dessa är troligen från 1700-talet. Den mindre, från 1704, har gjutits av två klockor tagna som krigsbyte i Polen. Den sistnämnda har även hängt i Ulricehamns kyrka.

Genom sitt intima format och det vackra läget vid foten av de mäktiga Vistbergen, har Vist kyrka blivit en verklig tillgång för församlingen, inte minst som en omtyckt vigselkyrka.