Grönahögs kyrkogård

Kring 1600-talskyrkan i Grönahög ligger Grönahögs kyrkogård.

Här finns kistplatser och urnplatser.

Det har anlagts en askgravplats på Grönahögs kyrkogård.  

När någon gravsätts i askgravplatsen så kommer gravsättningen att ske i gräsmattan framför den stora stenen och namnplattor med plats för 2 namn per namnplatta kommer att fästas på stenen. ( finns en liten upphöjd fyrkant, där är det tänkt att namnplattorna skall fästas) I varje grav finns det plats för 2 urnor.