Ulricehamns kyrka

Ulricehamns församlingsråd

Mandatperiod 2022-2025

Församlingsrådet i Ulricehamn består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare samt kyrkoherden.  I Ulricehamns församlingsråd har kyrkoherden delegerat den uppgiften till Henrik Lööv.

Ledamöter
Mikael Palmqvist
Anna Theander
Mikael Ekman
Helena Rask
Anders Persson
Noel Bruhn

Ersättare
Christina Claesson
Inger Henriksson
Helge Hesslefors
Thomas Hjalmarsson
Anders Lahrin
Helena Persson