Marbäcks lokala råd

Ledamöter

Ann-Mari Banfather
Monica Brolin
Björn Cederkull
Inger Johansson
Annika Persson
Anna Segerpalm
Lars Kempe